Zdrowie

Septyczne zapalenie stawów – przyczyny, objawy i leczenie

Septyczne zapalenie stawów – przyczyny, objawy i leczenie
Septyczne zapalenie stawów – przyczyny, objawy i leczenie

Septyczne zapalenie stawów to powodowane przez bakterie, szybko postępujące schorzenie prowadzące do uszkodzenia stawu. Zwykle atakuje jeden z dużych stawów. W 50% przypadków może powodować nieodwracalne uszkodzenie stawu i jego dysfunkcję. Co dziesiąty przypadek może mieć skutki śmiertelne.

Proces zapalny jest wywoływany przez  patogeny w obrębie jamy stawowej. Najczęstszą przyczyną choroby są bakterie lub wirusy, rzadko zakażenie pasożytnicze. Najczęstszym czynnikiem ryzyka jest nieprawidłowa budowa stawu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, artrofią cukrzycową i neurogenną. Pozostałe czynniki to: zaawansowany wiek, niski status socjoekonomiczny, narkomania, alkoholizm, cukrzyca, wrzody i uszkodzenia skóry zastrzyki i zabiegi chirurgiczne w obrębie stawów.

U dzieci przyczyną zapalenia jest bezpośrednia inwazja bakterii do stawu jako powikłanie po zabiegach dentystycznych,chirurgicznych i po zastrzykach (więcej informacji: https://carolina.pl/ortopedia-dziecieca/choroby-zapalne-narzadu-ruchu-2/septyczne-zapalenie-stawow/).

Jakie są objawy zapalenia stawów?

Septyczne zapalenie stawów atakuje zazwyczaj pojedyncze największe stawy (np. zapalenie stawu kolanowego). Objawy możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do pierwszej grupy zaliczamy gorączkę, sporadycznie dreszcze, przyśpieszone bicie serca, rozdrażnienie i brak apetytu. Objawy miejscowe w obrębie zapalenia to nagły ból, obrzęk, rumień, pojawiają się bąble i krosty oraz ograniczona ruchomość stawu. Septyczne zapalenie stawów to destrukcyjna choroba i po zauważeniu pierwszych objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak zdiagnozować septyczne zapalenie stawów?

Podstawą diagnostyki schorzenia są badania obrazowe USG i RTG. Pomocne w diagnozowaniu są laboratoryjne badania krwi (leukocytoza, CRP, PCT). Podwyższony poziom wskaźników potwierdza septyczne zapalenie stawów. W przypadkach wątpliwych wykonać należy zaawansowane badania diagnostyczne takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia z podaniem  kontrastu. Prawidłowa diagnoza lekarza specjalisty jest podstawą dalszego leczenia tej choroby.

Jak leczyć septyczne zapalenie stawów?

Po zdiagnozowaniu lekarz specjalista ustala przebieg i metodę leczenia zależnie od przyczyny i stopnia zaawansowania choroby. W przypadku przyczyny bakteryjnej należy zastosować antybiotyki najpierw dożylnie, potem ustnie przez okres miesiąca. W etiologii wirusowej podaje się leki w połączeniu z usuwaniem płynu stawowego. W początkowej fazie leczenia staw unieruchamiamy. Po kilku dniach zaleca się ćwiczenia usprawniające, zapobiegające zrostom i zakrzepom.

Dobre rezultaty daje leczenie operacyjne. Jest to metoda inwazyjna polegająca na otwarciu chorego stawu, oczyszczeniu, przepłukaniu stawu i założeniu drenu. Równocześnie zaleca się zastosowanie antybiotykoterapii o szerokim spektrum. Rokowanie zależy od przyczyny choroby i szybkości podjętego leczenia. Znaczenie ma również wcześniejszy stan stawu i wiek pacjenta.

Septyczne zapalenie stawów jest chorobą trudną do leczenia, dlatego terapia musi przebiegać pod kontrolą lekarza specjalisty.

Polub nas na Facebooku!

Polub nas na Facebooku!