Zdrowie

Kiedy powinno się odwiedzić lekarza kardiologa

Kiedy powinno się odwiedzić lekarza kardiologa
Kiedy powinno się odwiedzić lekarza kardiologa

Dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem wad wrodzonych oraz wad nabytych układu sercowo–naczyniowego to kardiologia. W zakres zainteresowań kardiologów wchodzi cały układ krążenia. Kardiologia w procesie diagnozowania i leczenia ściśle jest powiązana z innymi specjalizacjami takimi jak hipertensjologia, angiologia, pulmonologia i neurologia. Schorzenia kardiologiczne stanowią ścisłą czołówkę chorób cywilizacyjnych. Kardiologia to obecnie kluczowa dziedzina nauk medycznych, ponieważ schorzenia układu sercowo – naczyniowego znajdują się na czołowych miejscach w statystykach dotyczących przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. W Polsce choroby układu krążenia odpowiadają za ok 45% ogólnej liczby zgonów. Przy odpowiedniej profilaktyce i odpowiednio wczesnym podjęciu leczenia liczbę zgonów można by znacząco zmniejszyć

Jakie są najczęstsze przyczyny i objawy schorzeń kardiologicznych?

Najczęściej przyczyną chorób kardiologicznych jest niehigieniczny tryb życia. Nieodpowiednia dieta i związane z nią nieracjonalne odżywianie powoduje podwyższony poziom cholesterolu, nadwagę i otyłość. Mała aktywność ruchowa, palenie tytoniu, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres i depresja to następna grupa czynników sprzyjających rozwojowi schorzeń kardiologicznych. Częściej chorują starsi mężczyźni. Sporą grupę ryzyka stanowią pacjenci mający obciążenia genetyczne chorobami serca. W profilaktyce chorób kardiologicznych zaleca się, po ukończeniu 40 roku życia, raz w roku wizytę kontrolną w trakcie której lekarz zbada puls i osłucha serce, zmierzy ciśnienie.  Zalecane są także co trzy lata badania kontrolne poziomu cholesterolu. Choroby kardiologiczne rozwijają się w ciągu wielu lat a pierwsze objawy są na tyle dyskretne, że często są bagatelizowane. Objawy, po wystąpieniu których bezwzględnie należy udać się do kardiologa to: kołatanie serca, duszność po niewielkim wysiłku, bóle zamostkowe, przyśpieszanie akcji serca, omdlenia, chroniczne zmęczenie, obrzęki w okolicy kostek i stóp.

Diagnozowanie i leczenie chorób kardiologicznych

Należy zaznaczyć, że wczesne wykrycie i podjęcie leczenia daje najlepsze rezultaty w leczeniu schorzeń kardiologicznych, W przypadku wykrycia objawów wymienionych powyżej, należy zwrócić się po pomoc do wyposażonych w odpowiedni sprzęt placówek, jak na przykład nowoczesne Centra Kardiologii Scanmed (https://scanmed.pldziałające w wielu miastach. Specjalista kardiolog wykonuje badania kliniczne, obrazowe i czynnościowe układu krążenia, próby wysiłkowe, EKG, badanie Holtera i inne w miarę potrzeb. Diagnoza jest podstawą do ustalenia dalszych metod leczenia. Wczesne rozpoznanie choroby umożliwia uniknięcie powikłań w postaci zawałów. Kardiolog proponuje zastosowanie metod leczenie adekwatne do stanu ogólnego pacjenta oraz rodzaju i stopnia zaawansowania schorzenia kardiologicznego. Leczenie może być prowadzone metodami farmakologicznymi, przez zastosowanie zabiegów nieinwazyjnych a w razie konieczności poprzez wykonanie operacji kardiochirurgicznej. W terapii bardzo ważna jest też odpowiednia dieta zmiana niektórych złych nawyków pacjenta.

Polub nas na Facebooku!

Polub nas na Facebooku!